Det er ingen hemmelighed, at vi lige nu står i en global klimakrise. Temperaturen bliver højere, vandstanden i havene stiger, og naturkatastrofer står i kø – alt sammen en konsekvens af klimakrisen. Som enkelt person kan det virke som en umulig opgave at løse, og det er det også – for man kan heller ikke løse det alene. Men hvis alle gør sit, kan klimaudfordringerne og konsekvenserne begrænses. En af de ting, man som enkeltperson kan gøre, er blandt andet af vælge et bæredygtigt elselskab, som har fokus på bæredygtig og CO²-neutral energi.

Sådan fungerer det, hvis du vælger grøn strøm

Flere og flere elselskaber slår sig i dag op på, at de tilbyder bæredygtig strøm til deres kunder. Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? Og hvilken betydning har det egentlig, at man vælger et elprodukt og et elselskab med fokus på bæredygtighed og CO²-neutral energi?

I praksis betyder valget af grøn strøm og et bæredygtigt elselskab, at man bidrager til mindre “sort” strøm og mere grøn strøm. For sagen er nemlig den, at elnettet i dag består af både strøm fra fossile brændstoffer (sort strøm) og fra vedvarende energikilder fx vindmøller og solceller (grøn strøm). Ingen elselskaber kan derfor garantere at præcis den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, kommer fra vedvarende energikilder. Når man vælger et bæredygtigt elselskab fx Strømtid, indkøber de derfor grønne certifikater (strøm fra vedvarende energikilder) svarende til det strømforbrug, man som kunde har. På den måde bidrager man til mere grøn strøm i elnettet ved at vælge et bæredygtigt elselskab. Jo flere, der vælger et bæredygtigt elselskab, des mere grøn strøm vil der derfor også være samlet set i elnettet, og det gavner i sidste ende klimaet.

Nogle bæredygtige elselskaber er gået skridtet videre og tilbyder faktisk også bæredygtige produkter med CO²-kompensation. Udover at få dækket sit strømforbrug af grønne certifikater, vil man her også blive CO²-kompenseret for sit CO²-udslip generelt.

3 grunde til at vælge et bæredygtigt elselskab

  • Du bidrager til øget efterspørgsel på grøn strøm, hvilket i sidste ende vil betyde mere grøn strøm i elnettet
  • Du bidrager til at begrænse strøm lavet på fossile brændstoffer
  • Du bidrager til mindre CO2-udledning generelt