I Danmark er der en lang række af forskellige valg, når du skal opvarme din bolig. Mange husstande benytter fjernvarme, gas eller el, men de seneste år har mange investeret i et fyr, så de kan opvarme hjemmet med biobrændsel såsom træbriketter eller træpiller. Der er mange grunde til, at opvarmning med biobrændsel er blevet så populært, men de to største er miljøet og prisen.

En husstand kan nemlig både spare en del på varmeregningen og gøre noget godt for miljøet ved at bruge biomasse som brændsel til at opvarme hjemmet. I dette indlæg forklarer vi fordelene ved et skift til biobrændsel.

Miljøet elsker biomasse

Opvarmning af hjemmet vil gennem afbrænding vil selvfølgelig udlede Co2, men afbrænding af biomasse som træbriketter har et væsentligt mindre Co2-aftryk end afbrænding af fossile brændstoffer som kul eller olie. Derfor vælger mange danske husstande at skifte til at varme hjemmet op med biomasse, da det kan have en stor effekt på husstandens samlede udledning.

Der er flere grunde til, at biomasse er en bæredygtig løsning. Først og fremmest er mange træbriketter fremstillet af genanvendt træ. Det betyder, at træets ressourcer bruges mere effektivt, da man kan lave biobrændsel af det træ, der ellers ikke ville blive udnyttet.

Hertil er biobrændsel en miljørigtig energikilde, da træpiller og træbriketter er en Co2-neutral løsning. Når man brænder briketterne eller pillerne, så udleder de kun den mængde Co2, som biomassen selv har nået at optage, før træet blev fældet. Biomasse opnår derfor et Co2-aftryk, der er væsentligt lavere end forbrænding af olie eller kul. I forhold til olie udleder biomasse blot halvt så meget Co2, og i forhold til el-opvarmning udleder biomasse blot en fjerdedel.

Endelig er træbriketter og træpiller fremstillet på en måde, hvor fugten i træet holdes lav. Det betyder, at afbrændingen producerer væsentligt mindre aske og røg, hvilket reducerer partikeludledningen og biddrager til en bedre luftkvalitet.

Det er dog vigtigt, at man vælger træbriketterne eller træpillerne med omhu, da der er stor forskel på forskellige typer af biomasse. Hvis man sørger for at købe biomasse i den bedste kvalitet, så har det stor effekt på brændværdien. Med kvalitetsprodukter kan man altså opvarme hjemmet med mindre biomasse og dermed også en mindre udledning.

Biobrændsel skåner varmeregningen

Miljøet er altså en af de primære grunde til, at forbrænding af biomasse er så populært i dag. Man kan dog ikke komme udenom, at prisen også har en stor effekt på, hvilken type opvarmning man vælger til hjemmet. Her er afbrænding af biomasse dog også en god løsning, da det både kan give en besparelse på varmeregningen og en mere forudsigelig varmeøkonomi.

Biomasse som eksempelvis træbriketter har en ekstremt god brændværdi. Dermed kan rummene hurtigt opvarmes med en relativt lille mængde biomasse. Opvarmning med biomasse kan koste helt ned til en fjerdedel af den pris, som samme hjem ville kunne opvarmes med ved opvarmning med el.

Biobrændsel såsom briketter eller piller af træ har en jævn brændværdi. Det betyder, at du hurtigt kan få et overblik over prisen per måned – og at du kan regne med, at prisen bliver på samme niveau. Det er virkelig noget, der betyder meget for forbrugerne. Man undgår nemlig risikoen for, at der pludselig kommer en større varmeregning end forventet, hvilket kan ske med andre varmekilder.

Vi håber, at dette indlæg kan biddrage med vigtig viden, som gør dig meget klogere, hvis du står overfor en beslutning om, hvilken varmekilde dit hus skal opvarmes med. Der er dog mange andre steder, hvor en husstand kan nedbringe Co2-udledningen. Det er eksempelvis vigtigt at overveje, hvilket elselskab man får sin strøm fra. Her kan du læse meget mere om, hvorfor du bør vælge et bæredygtigt elselskab.